Δείτε video για την Ι. Μονή και τις δραστηριότητές της.

 youtube

Κάνετε μια Δωρεά

ΕορτολόγιοΚατεβάστε το ημερολόγιο της Ι. Μονής με τις εορτές.

ΙΕΡΑΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙ PDF Εκτύπωση E-mail

Στήν Ἱερά Μονή, κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους, τελοῦνται σέ µνῆµες µεγάλων Ἁγίων Ἱεραί Ἀγρυπνίαι. Ἀναλυτικά, τό Πρόγραµµα τῶν Ἱερῶν Ἀγρυπνιῶν ἔχει ὡς ἀκολούθως...

Περισσότερα...
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Στήν Ἱερά Μονή, ἐγκαταβιοῦν σήµερα 26 Πατέρες . Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ταλαντίου καί Λοκρίδος κ.κ. Νεκτάριος εἶναι ὁ Κτίτωρ καί Ἡγούµενος αὐτῆς. Τό κυρίώτερο διακόνηµα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ἡ Προσευχή. Τό πρόγραµµα πού ἀκολουθεῖ ἡ Ἀδελφότητα εἶναι τό ἐξῆς...

 

Περισσότερα...
 
ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ PDF Εκτύπωση E-mail

Ὁ µεγαλύτερος θησαυρός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς µας, µετά τήν θαυµατουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας, εἶναι τά Ἅγια Λείψανα. Οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι ἀπλά διακοσµητικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλά εἶναι οἱ πρωτότοκοι ἀδελφοί µας, τά γεφύρια µέ τά ὁποῖα συνδέεται ἡ στρατευοµένη µέ τήν θριαµβεύουσα ἐκκλησία, εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι πρεσβεύουν στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία µας. Τά Λείψανα τῶν Ἁγίων, µᾶς µεταφέρουν τά µῦρα τοῦ οὐρανίου κόσµου στήν γῆ καί γεµίζουν τίς ψυχές τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν ἀπό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

Περισσότερα...
 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Τήν 1η Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή τήν Ἔφορον Προστάτιδαν καί Ὁδηγόν αὐτῆς, τήν Κυρίαν Θεοτόκον τήν Ὁδηγήτριαν. Αὐτή τήν ἡµέρα τελεῖται πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, εἰς τό ὁποῖο προεξάρχῃ ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ταλαντίου καί Λοκρίδος κ.κ. Νεκτάριος, Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Κατ¨ αὐτήν τήν ἡµέρα πλήθη εὐλαβῶν προσκυνητῶν συῤῥέουν ἀπό κάθε µεριά τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καί συνωθοῦνται γιά νά λάβουν τήν χάρην, τήν εὐλογίαν καί τό ἔλεος παρά τῆς µεγάλης µας Μητέρας.

Περισσότερα...
 
Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ PDF Εκτύπωση E-mail

Στούς πρόποδες τοῦ Παρνασσοῦ, καί πλησίον τοῦ χωριοῦ Τιθορέα, εἶναι κτισµένη ἡ Ἱερά Ἀνδρῶα Κοινοβιακή Μονή Παναγίας Ὁδηγητρίας. Ἡ Ἱερά Μονή ἄρχισε νά κτίζεται, ἐκ θεµελίων, τό 1996, µέ τίς ἄοκνες προσπάθειες τῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί µέ τήν βοήθεια τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Ἡ Ἱερά Μονή ἀπέχει ἀπό τήν Λιβαδειά µισή ὥρα.

Ἡ περιοχή εἶναι γνωστή ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Ὅπως µᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱστορικός καί περιηγητής Παυσανίας, στό ἔργο του « Ἑλλάδος Περιήγησις », ἡ περιοχή ἦταν ὀνοµαστή γιά τό ἐλαιόλαδό της, τό ὁποῖο µεταφερόταν στήν πρωτεύουσα τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τήν Ρώµη. Ἐκεῖ ἐχρησιµοποιεῖτο γιά τήν παρασκευή αὐτοκρατορικῶν φαγητῶν, στά ρωµαϊκά ἀνάκτορα, στίς παλαίστρες γιά τό ἄλειµµα τῶν ἀθλητῶν µέ ἐλαιόλαδο, καί ἀπό τίς κυρίες τῆς ἀριστοκρατίας γιά τήν παρασκευή ἀρωµάτων, ὅπου τό λάδι τῆς ἐλιᾶς ἦταν ἡ πρώτη ὕλη.

 

Περισσότερα...
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Ἡ Ἱερά Μονή Ὁδηγητρίας, ὀφείλει τήν ὁνοµασία της στήν θαυµατουργό εἰκόνα, ἡ ὁποῖα εἶναι ἀποτεθησαυρισµένη στό Καθολικό τοῦ Μοναστηριοῦ µας καί εἶναι τό κυριώτερο κειµήλιό µας.

Ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἦταν ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ζωγράφησε τήν Κυρία Θεοτόκο, ἐνῶ ἀκόµη ἐκείνη ἦταν στήν ζωή, µᾶς λέγει ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας. Ἡ πρώτη εἰκόνα πού ἱστόρησε ὁ ἅγιος Λουκᾶς, εἰκονίζει τήν Κυρία Θεοτόκο νά βαστάζει τόν Κύριο Ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστό, µέ τό ἀριστερό χέρι, ἐνῶ µέ τό δεξί χέρι νά Τόν δείχνει.

Περισσότερα...
 
ΙΕΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail

 

Στήν Ἱερά Μονή µας, µέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔχουν ἀνεγερθεῖ, µέχρι στιγµῆς, δώδεκα Παρεκκλήσια.

 

1). Τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Μαρίνης

µικρό παρεκκλήσιο µέ ἄριστο τέµπλο καί Ἁγιογραφίες ἀπό τήν ζωή καί τά µαρτύρια τῆς Ἁγίας

Παρθενοµάρτυρος Μαρίνης. Τό Ἱερό παρεκκλήσιο ἐγκαινιάσθη ὑπό τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ταλαντίου καί Λοκρίδος κ.κ.

Νεκταρίου,

Καθηγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στίς 13 Δεκεµβρίου 2001.

Περισσότερα...
 
ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ PDF Εκτύπωση E-mail

Ψυχή, νῆφε ἵνα σωθῇς.

Σῶµα ἔργασαι ἵνα τραφῇς.

Ἁπό τά διακονήµατα τά ὁποῖα γίνονται στήν Ἱερά Μονή...

Περισσότερα...