ΚΤΙΡΙΑ - ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Η Ιερά Μονή σήμερα έχει να επιδείξει αξιοθαύμαστη και τεράστια οικοδομική πρόοδο. Το κτιριακό συγκρότημα μέχρι στιγμής περιλαμβάνει δύο πτέρυγες και το Καθολικό, δηλαδή τον κεντρικό μοναστηριακό Ιερό Ναό της Μονής, που τιμάται επ ̓ ονόματι της Κυρίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας.

Τα κτίρια αποτελούνται από τους χώρους διαμονής των εγκαταβιούντων στην Ιερά Μονή Πατέρων τα οποία ονομάζονται κελλιά, τους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας των προσκυνητών, που ονομάζεται αρχονταρίκι, τους χώρους διοικήσεως της Μονής, που είναι το Ηγουμενείο και η γραμματεία, τους χώρους παρασκευής και παράθεσης των φαγητών, που είναι το μαγειρείο και η τράπεζα αντίστοιχα, τα εργαστήρια, δηλαδή τους χώρους όπου γίνονται καθημερινά οι διάφορες εργασίες και διακονήματα από τους πατέρες, καθώς και από τους απαραίτητους αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους.